Historie

Reeds in 1648 ontstond er een gecombineerd Armbestuur voor Geldrop en Zesgehuchten. In 1841 werd het Armbestuur opgesplitst in Geldrops- en een Zesgehuchtens Armbestuur. Op 14 Oktober 1850 werd de Vincentius vereniging conferentie Geldrop gesticht. De eerste president was de fabrikant Adriaan van den Heuvel. Doel was het bevorderen van het schoolgaan door arme kinderen om hen later economisch zelfstandig te maken en tevens om materiele ondersteuning te bieden aan arme gezinnen. Door de echtgenotes van de fabrikanten werd de St. Elisabethvereniging opgericht, die tot doel had het ondersteunen van kraamvrouwen en de zorg voor de zieken. Samen met de Elisabeth Vereniging werd in 1889 het Vincentiusgebouw aan de Langstraat gesticht. Het Vincentiushuis diende als vergaderruimte voor de besturen, als ďwerkruimteĒ voor de leden en als opslag voor brandstoffen die werden uitgedeeld. Beide verenigingen bleven een tijdlang een zaak van de fabrikanten. In 1915 werd in de Geldropse Gemeenteraad een pleidooi gehouden om het verenigingsbestuur meer een afspiegeling van de bevolking te laten zijn, omdat de armen eerder bij hen zouden aankloppen dan bij een fabrikant. Het bestuur kwam vanaf dat moment in handen van burgers. In 1927 werd in Zesgehuchten een zelfstandige conferentie opgericht. In de jaren zeventig kwam, door opkomst van de sociale wetgeving, een teruggang in het Vincentiuswerk. In 1999 fuseerde de conferentie Zesgehuchten met die van Geldrop en telt dan 12 leden. Op dit moment is de Vincentiusvereniging nog steeds actief onder de naam Vincentius Vereniging Conferentie H Maria Brigida. Het aantal hulpvragen dat de Vincentius Vereniging bereikt is de laatste jaren weer flink toegenomen. Als lokale Vincentius Vereninging ben je verbonden aan de overkoepelende Vincentius Vereniging Nederland. Wij nemen deel aan verschillende landelijke projecten.
 
   
  Vincentius

Frederic Ozanam leefde van 1813 tot 1853 en legde samen met zes medestudenten, aan de Sorbone in Parijs, de grondslagen voor de Vincentius Vereniging in de wereld. Ze kozen H. Vincentius Paulo als patroon van hun vereniging.
Vincentius Paulo leefde van 1581 tot 1660 in Frankrijk en wordt de vader van de armen en ongelukkigen genoemd.
De Vincentius Vereniging is nog steeds hard nodig om mensen in nood materieel en financieel bij te staan.
 
     
  Doelstelling

De doelstelling van de Vincentiusvereniging is het beoefenen van alle vormen van vrijwillige hulpverlening, door het ondersteunen en inzetten van vrijwilligers, welke aangepast aan de steeds wisselende noden, behoeften en omstandigheden, bevorderlijk kunnen zijn voor het bereiken van haar doel.    lees meer ...
 
     
 

De activiteiten

Onderstaande kernactiviteiten voeren wij uit in samenwerking met alle partners op het gebied van armoedebestrijding in  Geldrop-Mierlo en omstreken, onder andere via het  Armoedeplatform van de  gemeente  Geldrop-Mierlo.

  • FinanciŽle hulp door het verstrekken van leningen    lees meer ...

 
     
  ANBI

De ANBI-status voor de Vincentius Vereniging Conferentie H Maria Brigida
Sinds 1 januari 2009 staat de Vincentius Vereniging Conferentie H Maria Brigida op de lijst met Goede Doelen, welke door de Belastingdienst wordt opgesteld. Deze Goede Doelen worden aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).
 
Wat betekent dit voor de Vincentius Vereniging Conferentie H Maria Brigida?
Het verkrijgen van de zogenaamde ANBI aanstelling betekent dat de Vincentius Vereniging Conferentie H Maria Brigida gezien mag worden als volwassen en eerlijke instelling, wat de transparantie van de organisatie ten goede doet komen. Met deze aanstelling wordt bekrachtigd dat Vincentius Vereniging Conferentie H Maria Brigida al het sponsor- en donatiegeld voor 100 procent besteedt aan de organisatiedoelstelling. 
 
     
 

Contact

Vincentius Vereniging Conferentie H Maria Brigida

Stationsstraat 5 c            5664 AP Geldrop.
Tel: 040-2868951        Email:  bertvanleijsen1@gmail.com
 
     
  Gegevens

Vincentius Vereniging Conferentie H Maria Brigida
R.SIR : 8062.60.816
KvK : 40235204
Dagelijks Bestuur:
Voorzitter : mevr. I Brinksma
Vice-voorzitter : dhr. Theo Stijntjes
Secretaris : mevr. J M Scheepers tel: 040 2863512
Penningmeester : dhr. S A J van Leijsen
Het Algemeen bestuur bestaat uit het Dagelijks bestuur en de overige leden van de conferentie.

Wij kunnen niet zonder uw steun! Donaties aan IBAN NL15RABO0159720664 t.n.v. Conf. H Maria Brigida  onder vermelding van Gift

 
     
  Verslagen financiŽel  
     
  FinanciŽeel verslag   lees meer...  
  naar beginpagina ...   
  Vincentius Vereniging Conferentie H Maria Brigida