De activiteiten

Onderstaande kernactiviteiten voeren wij uit in samenwerking met alle partners op het gebied van armoedebestrijding in  Geldrop-Mierlo en omstreken, onder andere via het  Armoedeplatform van de  gemeente  Geldrop-Mierlo.

 • FinanciŽle hulp door het verstrekken van leningen, zowel renteloos als rentedragend afhankelijk van de persoonlijke situatie.

 • Administratieve en financiŽle begeleiding (waaronder eventueel budgetbeheer) door gecertificeerde vrijwilligers van de werkgroep Budgetmaatje Geldrop-Mierlo. Meer over budgetmaatje zie de site;  budgetmaatjegeldrop-mierlo.nl            -In samenwerking met de afdeling schuldhulpverlening van de gemeente Geldrop-Mierlo-in contacten met  vrijwillige en professionele hulpverleners op het gebied van Armoedebestrijding

 • Hand- en spandiensten in bijzondere situaties zoals afsluiting nutsvoorzieningen, huisuitzetting en dergelijke.

 • Vakantieproject  Deelname aan vakantieweken van de Vincentiusvereniging Nederland, waarbij mensen die door financiŽle omstandigheden al jaren geen vakantie meer hebben kunnen houden, een week in de gelegenheid te stellen om alle dagelijkse beslommeringen achter zich te laten.-mogelijkheid om  via Vincentius Nederland een week vakantie te regelen voor onze doelgroep

 • Jaarlijks dagje  uit voor de kinderen van 4 jaar tot 12 jaar van de cliŽnten  , waar we mee te maken hebben. Onder andere vanuit BudgetMaatje, de Voedselbank, Stichting Leergeld of de LEV-groep.  

 • Gezinsbezoek bij problemen, het initiatief gaat dan uit van:
  - De LEV-groep,
  - De gemeentelijke sociale dienst,
  - Parochie, diaconie.
 • Optreden als budgetbeheerder.
 • Voorkomen van huisuitzetting bij huurachterstand en/of afsluiting van nutsvoorzieningen, door het geven van leningen (renteloos).
 • Steunverlening aan de stichting Voedselbank Geldrop-Mierlo.
 • Steunverlening aan de stichting Leergeld Geldrop-Mierlo-Heeze-Leende.
 • Administratieve en financiŽle begeleiding door de werkgroep Budgetmaatje Geldrop-Mierlo. Meer over budgetmaatje zie de site;  budgetmaatjegeldrop-mierlo.nl
 • Incidentele financiŽle hulpverlening.
 
     
  Doelstelling

De doelstelling van de Vincentiusvereniging is het beoefenen van alle vormen van vrijwillige hulpverlening, door het ondersteunen en inzetten van vrijwilligers, welke aangepast aan de steeds wisselende noden, behoeften en omstandigheden, bevorderlijk kunnen zijn voor het bereiken van haar doel.    lees meer ...
 
     
  ANBI

De ANBI-status voor de Vincentius Vereniging Conferentie H Maria Brigida
Sinds 1 januari 2009 staat de Vincentius Vereniging Conferentie H Maria Brigida op de lijst met Goede Doelen, welke door de Belastingdienst wordt opgesteld. Deze Goede Doelen worden aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).
 
 Wat betekent dit voor de Vincentius Vereniging Conferentie H Maria Brigida?
Het verkrijgen van de zogenaamde ANBI aanstelling betekent dat de Vincentius Vereniging Conferentie H Maria Brigida gezien mag worden als volwassen en eerlijke instelling, wat de transparantie van de organisatie ten goede doet komen. Met deze aanstelling wordt bekrachtigd dat Vincentius Vereniging Conferentie H Maria Brigida al het sponsor- en donatiegeld voor 100 procent besteedt aan de organisatiedoelstelling. 
 
     
 

Contact

Vincentius Vereniging Conferentie H Maria Brigida

Stationsstraat 5 c            5664 AP Geldrop.
Tel: 040-3685993        Email:  bertvanleijsen1@gmail.com
 
     
  Historie

Reeds in 1648 ontstond er een gecombineerd Armbestuur voor Geldrop en Zesgehuchten. In 1841 werd het Armbestuur opgesplitst in Geldrops- en een Zesgehuchtens Armbestuur. Op 14 Oktober 1850 werd de Vincentius vereniging conferentie Geldrop gesticht. De eerste president was de fabrikant Adriaan van den    lees meer ...
 
     
  Gegevens

Vincentius Vereniging Conferentie H Maria Brigida
R.SIR : 8062.60.816
KvK : 40235204
Dagelijks Bestuur:
Voorzitter : mevr. I Brinksma
Vice-voorzitter : dhr. Theo Stijntjes
Secretaris : mevr. J M Scheepers tel: 040 2863512
Penningmeester : dhr. S A J van Leijsen
Het Algemeen bestuur bestaat uit het Dagelijks bestuur en de overige leden van de conferentie.

Wij kunnen niet zonder uw steun! Donaties aan IBAN NL15RABO0159720664 t.n.v. Conf. H Maria Brigida onder vermelding van Gift

 
     
  Verslagen financiŽel  
     
  FinanciŽeel verslag   lees meer...  
  naar beginpagina ...   
  Vincentius Vereniging Conferentie H Maria Brigida